Prosjekter

Thermo-Blokken

Bruk av Thermoblokk gir en overlegen isolasjonsevne. Den enkle byggemetoden gjør thermoblokken godt egnet for selvbyggere

Tilfredsstiller alle isolasjonskrav i nybygg.
Kondensproblem i grunnmurer er tilnærmet eliminert
Forskaling og isolasjon i samme operasjon
Ingen vedlikehold
Ved bruke av Thermoblokken når du bygger grunnur er du sikret mot fuktskader

Thermoblokken er perfekt enten du skal bygge nytt eller reabilitere din grunnmur.
Det å bytte ut en gammel grunnmur er normalt sett utrolig tidkrevene og ikke minst kostbart.
Ved å benytte Thermoblokken når du skal bygge ny grunnmur forenkles hele prosessen.
Du får en ferdig isolert grunnmur hvor det bare er å skru gipsplatene direkte på muren, ingen annet forarbeide er nødvendig.
Ved å benytte Thermoblokken når du skal bygge grunnur vil du kunne spare minst 100 000,- sammenlignet men andre materialer

Bruk av Thermoblokk gir en overlegen isolasjonsevne. Den enkle byggemetoden gjør thermoblokken godt egnet for selvbyggere

Våre Galleri